Skip to content
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow Köyümüzden Haberler arrow ALUCRA YÖRESEL KALKINMA FAKÜLTESİ
ALUCRA YÖRESEL KALKINMA FAKÜLTESİ Yazdır E-posta
Çarşamba, 31 Ekim 2012

PROJENİN PİLOT UYGULAMA ALANI SEÇİLEN ALUCRA , YENİ CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELİYOR

SOSYOEKONOMİK ÜNİVERSAL YAŞAM

ATÜ-Alucra Yöresel Kalkınma Fakültesi aktiviteleri ile; insan odaklı tarih, doğa ve sosyal çevre etkileşimli, çevreyi oluşturan kırsal/kentsel yerleşim alanlarıyla bağlantılı, Ürün Islah Platoları, Üretim Alanları ve kompleksin merkez laboratuarını oluşturan Eğitim/Uygulama Atölyeleri ile birlikte yoğrulup gelişen, uluslararası çağdaş ekonomik konjonktür ve iş dünyası ile iç/içe konumlandırılmış sosyoekonomik üniversal bir yaşam amaçlanıyor.

ATÜ-Alucra Yöresel Kalkınma Fakültesi kompleksi; çevresinde yer alan ilçe, köy/kasaba ve mezralardaki mevcut üretim alanları yanında, önerilen “Kentsel Çevre Düzenlemeleri” ile entegre ve işlevsel bir organizasyon içinde planlanıyor.

ALUCRA KÖYLERİ

(Alfabetik sıra)

 

01.  AKÇİÇEK

02.  AKTEPE

03.  ARDA

04.  ARDIÇ

05.  ARMUTLU

06.  AYDINYAYLA

07.  BABAPINAR

08.  BEREKETLİ

09.  BEYLERCE

10.  BOYLUCA

11.  FEVZİ ÇAKMAK

12.  ÇAKRAK

13.  ÇALGAN

14.  ÇAMLIYAYLA

15.  DEMİRÖZÜ

16.  DEREÇİFTLİK

17.  DOLUDERE

18.  ELMACIK

19.  GÖKÇEBEL

20.  GÜNÜGÜZEL

21.  GÜRBULAK

22.  GÜLLÜCE

23.  HACILI

24.  İĞDECİK

26.  KABAKTEPE

27.  KALEDİBİ

28.  KAMIŞLI

29.  KARAAĞAÇ

30.  KARABÖRK

31.  KAVAKLIDERE

32.  KEMALLI

33.  KOMAN

34.  KONAKLI

35.  KÖKLÜCE

36.  PİRİLİ

37.  SEYMEN

38.  SUBAŞI

39.  SUYURDU

40.  TEPEKÖY

41.  TOHUMLUK

42.  TOPÇAM

43.  YEŞİLYURT

44.  YÜKSELEN

 

 

ÇEVREYE SAYGILI

ATÜ-Alucra Yöresel Kalkınma Fakültesi kompleksi yerleşim alanı; bölgesel demografik akslar üzerinde, çevre köy ve kasabaların oluşturduğu topoğrafik yapının merkez platosunda yer alıyor. Kampus hinterlandında yer alan kentsel altyapı projeleri ve kamusal katılımlarla birlikte 2 milyon 200 bin metrekarelik büyüklükte bir doğa harikası kentsel alan üzerinde planlanan ATÜ-Alucra Yöresel Kalkınma Fakültesi kompleksi,  üniversal planlama ilkeleri ile çevreye saygılı, bölgedeki tabii topografik yapıyı ve doğayı koruyup geliştiren örnek bir kentsel alan düzenlemesi.

ÇAĞDAŞ TEKNOLOJİ

 

ATÜ-Alucra Yöresel Kalkınma Fakültesi yerleşim alanındaki bölgesel özellikler, zemin mekaniği ve konu ile ilgili olarak önerilen çok özellikli teknolojik standartlar, proje ve uygulama hizmetlerinin, sektörel bazda organizasyonunu gerekli kılıyor. Kompleksin çağdaş teknoloji ile şekillenmiş, birbirini tamamlayan mühendislik altyapısı; ısıtma, soğutma, sıhhi tesisat, yangın, temizlik, enerji, iletişim, güvenlik, statik, mekanik, elektronik ve fotosel sistemlerin bir otomasyon içinde eşgüdümü, entegre denetim ve üst güvenlik sistemleriyle bütünleşen bilgisayar ağı üzerine oturmuş bir organizasyonla planlanıyor.

 

BAYRAM COŞKUSU

 

Ziraat, hayvancılık ve geleneksel el sanatları alanında önerilen çağdaş teknolojik donanımlı “Ürün Islah Platoları” ile birlikte, kompleks hinterlandında yer alan tarih, doğa ve sosyokültürel altyapının restorasyonu ile bölgenin bir bayram coşkusu içinde ayağa kaldırılması planlanıyor.

 

KENTSEL ÇEVRE DÜZENLEMELERİ

 

 

A. ALT YAPI PROJELERİ:

 

01.  HAVAALANI – (Pist Uzunluğu: 850 m.)

02.  ÇUKURDÜZ  - Festival Alanı: (Kapasite: 100 000 kişi)

03.  İKİZLER - Rüzgar Tribünü

04.  GAVURDAĞI - Su Medeniyeti

05.  KONAK / ABAZLI - Teleferik Hattı

06.  DEMİRYOLU HATTI - Erzincan Güzergahı

 

 

B. ÜRÜN İSLAH PLATOLARI:

 

01. TEPEBAŞI  -  Ziraat Isah Platosu

02.  PEĞİNBAŞI -  Hayvancılık Islah Platosu

03.  İKİZDÜZÜ  -  El Sanatları Islah Platosu

04.  HARA - Hacılı Atçılık Islah Platosu

 

 

C. RESTORASYON PROJELERİ:

 

01.  YUKARI MAHALLE - Kentsel Dönüşüm Projesi

02.  ZİLİFAĞA - Tarihi Un Değirmeni

03.  ABAZLI -  Karamollaoğlu Konağı

04.  HACILI - Karamollaoğlu Ocağı

05. TARİHİ ABAZLI MEZARLIĞI

06.  KUZKAYA HÖYÜĞÜ – Turizm Platosu

07.  ZUN - Şeyh Mahmud Çağırgan Veli Külliyesi

08.  ZIHAR - Şeyh İsmail Hakkı Çağırgan Veli Külliyesi

09.  KAMIŞLI KİLİSESİ

10.  SİVRİ / MEZMEK TEPESİ - Tarih İstikamet Platosu

 

 

D. REKREASYON PROJELERİ:

 

01.  GAVURGÖLÜ - Peyzaj Proje Düzenlemesi 

02.  ÜÇGÖL – Peyzaj Proje Düzenlemesi

03.  ÇAYIRALTI – Peyzaj Proje Düzenlemesi  

04.  KUMTARLA – Şölen Alanı Düzenlemesi

05.  LEYLEKYUVASI GÖLÜ – Peyzaj Proje Düzenlemesi

 

BÜYÜK KENTLERE GÖÇ

ATÜ – Alucra Yöresel Kalkınma Fakültesi üretim alanlarında yer alan verimsiz topografya ve atıl iş gücünün üretim, sosyokültürel etkinlikler ve üniversal işlevlere katılımı ile bölgesel kalkınmaya katkısı; “İstihdam” ve “Büyük kentlere göç” gibi temel şehircilik sorunları açısından ulusal ölçekte önem taşıdığı gibi, bölgedeki sosyokültürel /ekonomik aktiviteyi gelecek yüzyıla taşıyacak ölçekte yaşamsal öneme sahip bir toplumsal yatırım projesi.

240 000 KİŞİ İSTİHDAM

 

ATÜ – Alucra Yöresel Kalkınma Fakültesi kompleksi ve çevresinde yer alan üretim alanlarında hizmet verecek günlük 240.000 kişi kapasiteli istihdam performansı, üniversal planlama kriterleri, yöresel/sektörel alanlara getirdiği açılımlar, yatırım büyüklüğü, milli ekonomiye katkıları ve sosyokültürel hizmet boyutlarıyla birlikte Türkiye’nin uluslararası platformda en önemli prestij projelerinden biri.

Proje

ATÜ – Alucra Yöresel Kalkınma Fakültesi Kompleksi’ne ait yapısal ünitelerin son aşama kentsel planlama ilkeleri, mimari ve strüktürel tasarım esaslarını belirlemede; bireysel bilim adamları, önemli kent tasarımcıları, mimari gruplar, güzel sanatların her dalında hizmet yapan tanınmış sanatkarlar, yapı sektörüne ait kurum ve kuruluşların katılımı sağlanmaktadır. Teknik Grup hizmetleri ÇEVRE TASARIM Şehircilik Mimarlık Mühendislik Ltd’nin kurumsal organizasyonu kapsamında, ulusal ve uluslararası platformda yüksek performansa sahip kent plancıları, mimarlar, mühendisleer ve deneyimli uzman teknik kadrolarca yürütülmektedir.

 

Yapısal Güvenlik

ATÜ – Alucra Yöresel Kalkınma Fakültesi merkez Kompleksi ve Kentsel çevre düzenlemeleri kapsamında yer alan yapı, altyapı ve fiziksel düzenlemeler olası deprem tahribatına karşı öngörülen güvenlikler doğrultusunda, statik proje, jeolojik tahkik, zemin güçlendirilmesi, strüktürel önlemler ve  bilimsel sitematiğe uygun yeni teknolojik kriterler çerçevesinde ele alınmaktadır.

1. Derece deprem bölgesinde bulunan proje alanlarında yapılacak yapısal çalışmalar;  “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri ve parsel ölçeğinde önerilen “Zemin Jeolojik/Jeoteknik  Etüd Raporları” doğrultusunda ele alınarak planlanmaktadır.

 

 

TÜRKSOY’LA İPEKYOLU: Proje aşamaları ve amaçları hakkında genel bir değerlendirme yapar mısınız?

 

AHMET TEKOĞLU: ATÜ (Anadolu Teknoloji Üniversitesi) kuruluş çalışmaları, İstanbul lojistik sektör yatırım/hizmet programına bağlı olarak ilgili Akademik Kurul tarafından yürütülüyor. Alucra Yöresel Kalkınma Fakültesi kuruluş çalışmaları; Planlama,/Yapım, İşletme, Eğitim/Uygulama, Üretim/Islah, Pazarlama/Lojistik ve Sosyo- kültürel hizmetlerin entegre bir yaklaşımla realizasyonu söz konusudur. ATÜ “Yöresel Kalkınma Enstitüsü” hizmet kapsamında, Anadolu’da “Pilot Bölge” seçilerek öncelikle ele alınan Alucra Yöresel Kalkınma Fakültesi; bölgede yer alan kentsel/kırsal yerleşim alanlarındaki verimsiz topografya ve atıl işgücünü ayağa kaldırmayı, sosyokültürel aktivite, bölgesel eğitim ve üretime yeni bir ivme ve çağdaş açılımlar kazandırmayı amaçlamaktadır.

 

TÜRKSOY’LA İPEKYOLU: Projenin gerçekleşmesinde katılımlar ve kamu desteği hakkında bilgi verebilir misiniz?

 

AHMET TEKOĞLU: Proje çalışmaları, yerel yönetimler ve bölgesel sivil toplum kuruluşlarının katkılarına açık olarak yürütülmektedir. Alucra Yöresel Kalkınma Fakültesi aktiviteleri, Eğitim/Üretim alanındaki vizyonu yanında çağdaş teknolojiye erişim, toplumsal bilinçlenme, sosyokültürel açılımlar ve kendi medeniyet kökleri üzerinde yeniden bir doğruluşu da simgelemektedir. Proje toplumsal hizmet amaçlı bir özel sektör girişimi olmakla beraber, fakülte aktivitelerini destekleyip geliştirecek ‘’Kentsel Çevre Altyapı Projeleri’’ nin realizasyonunda; bürokratik işlemlerin hızlandırılması konularında destek beklemekteyiz. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Köydes katılımları ve ilgili bakanlık birimleriyle yürütülen kuruluş süreci paralelinde yapılan çalışmaları, ilgili bakanlar ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bilgi ve değerlendirmelerine sunmayı planlıyoruz.  

 

TÜRKSOY’LA İPEKYOLU: Sayın Başbakan’dan talebiniz kısaca nedir?

 

AHMET TEKOĞLU: Bürokrasinin hızlandırılması

 

TÜRKSOY’LA İPEKYOLU: Tekoğlu Vakfı ve vakfın projeye katkısı hakkında bilgi verebilir misiniz?

 

AHMET TEKOĞLU: Orta Asya’dan Anadolu’ya göçen Türk boylarından ‘’Karamollaoğlu Boyu’’na ait elimizde son 300 yılı kesintisiz 1000 yıla uzanan kayıtlar var. Osmanlı devri vakıflarından ‘’Karamollaoğlu İsmail Efendi Vakfı’’ daha sonraları ‘’Tekoğlu Vakfı’’ adını alarak bugünkü yapıya gelmiştir. Alucra Yöresel Kalkınma Fakültesi kampüsü yerleşim alanı ile ilgili mülkiyet düzenlemeleri ve arazi tahsisi Tekoğlu Vakfı tarafından yapılmaktadır.

 

 

TÜRKSOY’LA İPEKYOLU: Orta Asya, Anadolu, İpekyolu ve Alucra Yöresel Kalkınma Fakültesi konularında ortak bir değerlendirmenizi alabilir miyiz?

 AHMET TEKOĞLU: Orta Asya, Anadolu, İpekyolu  bizler için çok şey ifade ediyor, hem madde planında hem mana boyutunda. Tarih boyutunda ele alındığında İpekyolu/Lojistik organizasyon ağı, kara kıtaları üzerinde yaşamış büyük bir medeniyeti simgeliyor. Bugünkü Türk toplumlarının asırlar süren uykudan uyanışı hepimiz için yeni bir diriliş. Daha dün Sayın Başbakanımız bakanlarıyla Çin’den döndü… İpekyolu Medya Grubu’nun bu alanda yaptığı yayın ve çalışmalar, sektörel alanlarda olduğu kadar sosyokültürel gelişim ve toplumsal hizmet boyutuyla da her türlü takdirin üzerindedir.

TÜRKSOY’LA İPEKYOLU: Teşekkür eder, çalışmalarınızın hayırlara vesile olmasını dileriz.

 

Özel Haber ; Türksoy’la İpekyolu Dergisi Temmuz 2012


Son Güncelleme ( Pazar, 02 Haziran 2013 )
 

Köyümüzden Haberler

Fırın Evini Yeniledik

ImageTahsin Ağcanın Yaptırmış Olduğu Fırın Evini Yeniledik 

 
Caminin Etrafını Düzenledik

Image Camyi Düzenledik

 
Mektep Odasını Temizledik

 Image Mektep Odasını Teizledik

 
Girişimci Yengemiz

Image Yengemiz Alucrada Organizasyon İşine Başladı

 
Köy Konağına Yeni Ocak Geldi

Image Seher Yurt Köy Konağına Yenibir Ocak Hediye Etti

 
Beyoğlu Belediyesinde Müdürümüz Var

Image Ahmet (ERHAN) Metinyurt Beyoğlu Belediyesinde Müdür Oldu

 
KÖYDE ÜZÜCÜ OLAY

Image KÖYDE CIKAN TARTIŞMADA BİRKİŞİ YARALANDI

 
HÜSEYİN CANİKLİ YENİDEN MUHTAR

 Image HÜSEYİN CANİKLİ YEBNİDEN MUHTAR SECİLDİ

 
Mete Metinyurt İlce Başkanı Oldu

mhp alucra ilce başkanı ile ilgili görsel sonucu

MHP Alucra İlce Başkanlığına METE METİNYURT Secilmiştir

 
GELİNİMİZ BAŞKAN ADAYI

Image GELİNİMİZ GÜLLÜ AĞCA BAŞKAN ADAYI

 
KÖYDE LOGAR LAR TOPLANIYOR
Image KÖYÜMÜZDE DEREDE BULUNAN GİERLER TOPLANIYOR
 
ALPERNE GECMİŞ OLSUN
 ImageMUAMMER PACACININ OĞLU  CAMİDE DÜŞMÜŞ
 
MUHTAR KAZA YAPTI
Image ESKİ MUHTARIMIZ ZAFER KAZA YAPTI
 
KÖYDE PATLAMA OLDU
 ImageMUZAFFER  ALTINTOPRAKIN BABASI   İBRAHİM'İN   EVİNDE PATLAMA OLDU
 
FIRIN YAPIMI
ImageHER EVE LAZIM FIRIN
 
KÖYDE KASIRGA VAR
ImageKÖYDE CIKAN KASIRGA KÖYÜMÜZE ZARAR VERDİ
 
KÖYDE REFERANDUM YAPILDI
Image KÖYÜMÜZDE REFERANDUM SONUCLARI ACIKLANDI
 
KÖYDE YANGIN VAR
 Image SÜLEYMAN AĞCA NIN EVİ YANDI
 
KÖYÜMÜZDE ORMAI YANGINI
 ImageKÖYÜMÜZÜN ORMANI YANDI
 
KÖYÜMÜZDE KURAN KURSUMUZ ACILDI
Image KÖYÜMÜZDE KURAN-I KERİM KURSU ACILMIŞTIR KÖYÜMÜZE HAYIRLI OLSUN
 
Köyü Fırını Yenileniyor
Image

Alucra İğdecik Köyündeki köy fırını yenileniyor.


 
SONDAJ CALIŞMASI SONUC VERDİ
ImageKÖYDE YAPILAN SONDAJ CALIŞMASINDA SU CIKTI
 
Bakan Canikli Teyzesinin Cenazesine Katıldı
Image BAKANIMIZ NURETTİN CANİKLİNİN TEYZESİ VEFAT ETMİŞTİR
 
TAPULAR DAĞITILIYOR
Image İĞDECİK KÖYÜ MUHTARLIĞINDAN TAPULARIN DAĞITILDIĞI BİLDİRİRİLDİ
 
ALUCRA İLCE OLMAKTAN CIKIYOR
Image   MUHTAR HÜSEYİN CANİKLİ KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANIYLA YAPILAN TOPLANTIDAN ALUCRAYA GÖCÜ BAŞLATIYORLAR
 
YÜCEL YANIKDAĞNIN KİTABI CIKTI
Image RAHMETLİ KADİR YANIKDAĞ NIN AMARİKADİKİ OĞLU YÜCEL YANIKDAĞ NIN KİTABI CIKTI
 
MUHTAR CALIŞIYOR
Image SUDEPOSU VE YOLLAR YAPILIYOR
 
KÖYDE KIŞLIK YAKACAK VERİLDİ
Image  HERYIL OLDUĞU GİBİ KIŞLIK YAKACAK ORMANDAN ALINDI
 
EŞREFGİLİN HÜSEYİN KAZA YAPTI
 Image EŞREFGİLİN HÜSEYİN YANIKDAĞ ORDUDA KAZAYAPTI
 
KÖYÜMÜZÜN MUHTARI BELLİ OLDU
Image KÖYÜMÜZDE MUHTAR SECİMİ YAPILDI 35E 23 OYLA MUHTAR BELLİ OLDU
 
TORUNUMUZ ŞEHİD OLDU
Image KÖYÜMÜZÜN TORUNU BURAK CAN KARAMANOĞLU OKMEYDANINDA ŞEHİD OLDU
 
MUHAR KEMAL YOLA DEVAM DEDİ
Image KEMAL YAYIKCI MUHTARLIK SECİMİNDE DEVAM DEDİ
 
HÜSEYİN CANİKLİ KÖYDE MUHTAR ADAYI
Image HÜSEYİN CANİKLİ ADAY
 
HÜSEYİN YANIKDAĞ NIN EVİ YANDI
ImageALMANCI HÜSEYİN YANIKDAĞ NIN EVİ ELEKTRİK KONTAĞINDAN CIKAN YANGIN  SONUCU EVİN BİRKISMI YANMIŞTIR
 
HAMZA AĞCA KAZAYAPTI
ImageHAMZA AĞCA ORMAN KONTROLLERİ YAPARKEN KAZAYAPTI
 
TAŞTAN KARDEŞLER KAZA YAPTI
Image SALİM TAŞTANIN OĞULLARI GİRESUN DERELİDE KAZA YAPTI
 
12. Alucra Ekin ve Kültür Festivali 11 Ağustos'da
Image

Alucra Kaymakamlığı, Alucra Belediyesi ve Alucra Kalkınma ve Eğitim Vakfının organizesinde yapılacak olan 12. Alucra Ekin ve Kültür Festivalinin organizasyon programı belli oldu.


 
Mezmek( İğdecik) Köyünün Sosyal Tarihi ve Kuzkaya Mah.Camii
Image Meskûn (yerleşik) halkın tamamı Müslüman olup, 1570’de 33 nefer-i (erkek) Müslim bulunmaktadır. Karyenin mahsulleri hakkında bir kayıt bulunmamaktadır. Karyenin vergi hâsılı 1520’de 50 akçe, 1570’de rusûmlarla birlikte 2200 akçedir. Alucra’
 
KEKLİK ABLA KAZA GECİRDİ


ALUCRADA TIRAFİK KAZASI GECİRDİ

 
SÜLEYMAN AĞCA YA GECMİŞ OLSUN
Image SÜLEYMAN AGCA'NIN  İNEĞİNE ELEKTİRİK CARPMIŞ
 
KADASTRO KÖYDE ÖLCÜME BAŞLADI
Image KÖYDE KADOSTRO ÖLCÜMÜ YAPIYOR
 
Davetsiz Misafir Ekibi Alucra'da
Image

Samanyolu Televizyonunun beğeniyle izlenen programı "Davetsiz Misafir" ekibi ve sunucusu Turgay Başyayla Özel Başaran Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurduna teşrif ettiler.

 


 
MUHTARLIKTAN DUYURULUR
Image
NİSAN AYIN DA KÖYÜMÜZE KADASTRO GELECEK KÖYLÜLERİMİZE DUYURULUR
 
KÖYDE ERKEN SEÇİM YAPILDI
Image
KÖYÜMÜZDE AĞZA SECİMİ YAPILDI
 
Paranın Başına Canikli mi Geliyor?
Image

Vatan,Sözcü ve bir çok gazete dün Başbakan Erdoğan'ın halen Bakanlar Kurulu'nda bulunan 4 bakanını değiştireceğini iddia etti.


 


 
HASAN BASRİ SERVET METİNYURT KÖYE GİDERKEN KAZA YAPTI
Image SERVET METİNYURT İSTANBULDAN KÖYE GİDERKEN ŞEBİN KAREYSARA GELMEDEN KAZA GECİRMİŞTİR
 
Alucra'ya Meslek Edindirme Kursu Açıldı
Image         

Kursa katılan kursiyerlere, 560 saat teorik ve pratik Bayan Hasta ve Yaşlı Refakatçisi mesleğinde eğitim verilecek.


 
Alucra Yöresel Kalkınma Derneği Başkanı Ahmet Tekoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Erdoğan Bayr
Image

Alucra Yöresel Kalkınma Derneği Başkanı Sayın Ahmet Tekoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Erdoğan Bayraktar’a “İstanbul Anadolu Yakası Hal ve Lojistik Merkez” kuruluşu kapsamında projelendirilen ATÜ (Anadolu Hal ve Lojistik Teknoloji Üniversitesi)’ne bağlı pilot proje A-YKF (Alucra Yöresel Kalkınma Fakültesi) kuruluş çalışmaları hakkında bilgi sundu.


 
ALUCRA YÖRESEL KALKINMA FAKÜLTESİ
İstanbul Anadolu Yakası’nda kurulması planlanan ATÜ (Anadolu Teknoloji Üniversitesi) Yöresel Kalkınma Enstitüsü’ne bağlı olarak Anadolu’nun 10 karakteristik kırsal/kentsel yerleşim alanında (Çan, Bekilli, Akşehir, Karaman, Kilis, Kurtalan, Malazgirt, Besni, Bafra ve Alucra) “Yöresel Kalkınma Fakülteleri” kuruluş hazırlık çalışmaları sürdürülüyor. Arazi tahsisi, tapu kadastral düzenlemeler ve kentsel tasarım proje çalışmaları tamamlanmış olan Alucra Yöresel Kalkınma Fakültesi, pilot uygulama alanı olarak öncelikle ele alınıyorImage
 
Canikli, Havaalanında İncelemelerde Bulundu
Image

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, çalışmaları devam eden havaalanı inşaatında incelemelerde bulundu.


 
Doktara Öğrencisi Olacak, Organik Ürün Yetiştirecek
Image

Doktara Öğrencisi Olacak, Organik Ürün Yetiştirecek

AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, Hürriyet'in haberine göre 4 yıl siyasete veda edecek isimler arasında. Peki siyaset sonrası Canikli ne yapacak? 
Canikli'den Ziyaret
Image Ak Parti Grup Başkan Vekili ve İlimiz Milletvekili Nurettin Canikli Vali Dursun Ali Şahine nezaket ziyaretinde bulundu.
 
kAYMAKAMI MAKAMINDA ZİYARET ETTİK
ImageKAYMAKAM HACI ARSLAN UZANI MAKAMINDA ZİYARET ETTİK
 
TEŞEKKÜRLER NEVZAT METİNYURT
ImageORMAN BÖLGE MÜDÜRÜNDEN KÖYÜMÜZE HEDİYE
 
Alucra'da Keklikler Doğayla Buluştu
Image2012 yılında Gaziantep Keklik Üretme İstasyonundan alınan 500 adet Keklik Alucra ilçesi, Demirözü köyünde Adaptasyon Kafeslerine alınmıştır.
15 gün sonra, 3 Ağustos Cuma günü, Alucra Kaymakamı Sayın Hacı Arslan UZAN, Orman Su İşleri Bakanlığı, 12. Bölge Müdürü, Giresun Şube Müdürü ve köy muhtarlığının katılımı ile doğaya yerleştirilmiştir.
 
Çocukluğunuzda Kına Taşlarından Ellerinize Kına Yaptınız mı?
ImageÇocukluğunuzda Kına Taşlarından Ellerinize Kına Yaptınız mı?
 
KAYMAKAM KÖYÜMÜZDE
ALUCRA KAYMAKAMI KÖYÜMÜZDE ZİYARTE BULUNMUŞTUR
 
İĞDECİK KÖYÜ 2012 KIR GEZİSİ
ImageNurettin Canikli'nin köyünden adına yakışır piknik...

AK Parti Gurup Başkan Vekili Nurettin Canikli'nin köyü , Alucra'nın İğdecik Köyü, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri piknik şöleninde yine hediye yağmuru vardı. Dernek yönetimi üyelerine içerisinde iki adet IPAD ve 15 çeyrek altın olmak üzere toplamda 87 adet hediye dağıtarak bir rekora imza attı.

 
Alucra Ekin Festivali 26 Ağustos 2012 tarihinde yapılacaktır
ImageGeleneksek olarak her yıl yapılan Alucra Ekin Festivali 26 Ağustos 2012 tarihinde yapılacaktır.

Bitmesi beklenen  Alucra Otogarının açılış tarihi 25. Ağustos 2012, açılışın ertesi gün yapılması planan Alucra Ekin Festivali 26.Ağustos 2012 tarihinde yapılacaktır.

Alucra Vakıf başkanı Necdet Bekci'den aldığımız bilgiye göre bu sene 12.si yapılacak Alucra Ekin festivali'nde katılan sanatçılara ücret ödenmeyecektir. Katılan sanatçıların ücretleri her yıl Alucra Vakfında Öğrencilere verilen burs için kullanılacaktır.
 
AKCİCEKLİ KOMŞULARIMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ
ImageFOTOĞRAFLAR DHA ajansdan alınmıştır. 21.06.2012 16.35
DHA Tokat Niksar MUHABİRİ Mustafa TURAPOĞLU- Fatih YILMAZ'ın Haberi - 21.06.2012 15:48

 
ALUCRA KAYMAKAMI KÖYÜMÜZDE
ImageAlucra Kaymakamı Sayın Furkan SANCAKTUTAR köyümüzü ziyaret ederek teftişte bulundu.Kaymakamımız köyümüze gelerek incelemelerde bulunduktan sonra köyümüzün muhtarıyla birlikte yapım aşamasında olan köy konağımıza da gelerek konağımızla ilgili köy muhtarımızdan bilgi aldı.Kaymakamımızın ziyareti bizleri çok mutlu etmiştir.Bu nazik ziyaretinden dolayı kaymakamımıza tüm köy halkı olarak teşekkür ediyor başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.
 
Köy Konağı Yapım Aşamasında
ImageMilletvekilimizin gayretleriyle devlet ihalesiyle Yanlıs Yapılan İhale nediyle ici dışı elektrik ve suyu catısı yapılmakta merdiveni catının altına beton mozayik dökulecekmi merdiven ve betenon mozayik ihalede olmadıgından yapılamıyor ustanın söylemesine kenarlardaki beton mozayik olmazsa sıvanın tekrar eskisi gibi olacaıgndan bahsediyor gönüllü halkımızı teşviklerini bekliyoruz bu başlamayla allahın izniyle sizin desteklerinizle bitecek
 
Alucra Nahiyesine Tabi Mezmek(İğdecik) Köyü
ImageAlucra.Com. Araştırmacı Şaban Taştan'ın Karye-i Mezmek Tabi’ Mezbur Nahiye-i Alucra (Alucra Nahiyesine Tabi Mezmek(İğdecik) Köyü) çalışmasını sizlerle buluşturuyoruz
 
NE GAVUR NE MÜSLÜMAN
ImageRahmetlı dedemden baslayatım bırcok insana kızardı kotu soylerdı ama kın dutmazdı bagzı kelımelerini şimdi anlıyorum abdühü osman negavur ne müslüman itten kuzu dogmaz itten itdogar bunungıbı bircok tarihi sözleri vardı malesef tanıyorum dedıgın ınsanları tanıyamıyorsun kımın gavur kımın musluman oldugunu bılemıyorsun kımın kımden dogdunu bılemıyorsun birtoplumda kım nekadar fazla yardımda bulunursa ona yaptı kadar kötülügümüz dokunmustur kım baskasınınyardımlarını yerıne getırmısse onu sankı kendısı yapmıs gıbı lanse edılmıştır insanı tanımak istiyorsan gel dernege bir toplum kuruluşuna yönetiminde bulun ayidatını duzeli ode kımsenın teysırı altında kalmadan
 
Mezmek Karyesi(İğdecik Köyü) Vakıf Cami Beratı
ImageOsmanlı Arşivinde Hicri 1278 ( 1862) tarihi ve Dosya 375, Gömlek No 6, Fon Kodu A.MKT.NZD ile kayıtlı, konu özeti itibarıyla da “Alucra nahiyesinin Mezmek karyesindeki Vakıf Camii’nin imamet ve hitabetine mutasarrıf olan Abdullah’ın beraatının yeni
 
Allah şüpesiz adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder.
Image“Allah şüpesiz adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder. Hayâsızlığı, fenalığı, haddi aşmayı yasak eder. Tutasınız diye size öğüt verir."
 
Tarih Sayfalarında Alucra Kuzkaya

ImageAraştırmacı Şaban Taştan ve Murat Tosun tüm köylerimizin nüfus sayım belgelerinin açıklamalarını sizlere ulaştıracaklartır. Alucra. Com olarak bu çalışmaları yayınlamaktan çok mutlu olduğumuzu ifade ederiz… Alucra.com sayfamızda bu çalışmalar için ...

 
Tarihten Sayfalar; Alucra'da Bir Hatt-ı Hümayun
ImagePadişahın el yazısının da bulunduğu belgeye Hatt-ı Hümayun denilir. Osmanlı Diplomatika ilmine göre bu belgeler dibace, tuğra unvan, elkâb, dua gibi bölümlerden oluşur. Bunlardan elkâb (lâkablar) bölümünde resmi yazının muhatabı olan makam veya zatın rütbe ve seviyesine uygun hitaplar yer alır; ihtimamla seçilmiş kelimelerle, belli bir edebi üslup içerisinde muhatabın makam ve şahsına hürmet ifade edilir, vazife ve mesuliyetleri hatırlatılırdı. Sadrazam’ın, Şeyhülislam’ın, Kadı’nın, Müderris’in, Yeniçeri ağası’nın, Şehzade ve Padişah kızlarına yazılan yazıların hep ayrı elkâb’ı bulunmaktaydı.
 

En Çok Okunan Köy Haberleri

Mobil Aidat

Mobil Aidat

Üye Girişi

Üye Girişi

Atatürk Köşesi

DuyurularDÜĞÜN GÜNLERİ

DÜĞÜN NİŞAN GÜNLERİNİZİ BURDAN YAYINLAYALIMZiyaretçi Defteri

Son Yazılan Mesaj
nuri
selaattin SÜLEYMANOĞLU'NA HAYIRLI UĞURLU
Ziyaretçi Defteri - Görüşleriniz bizim için değerlidir...

Kaybettiklerimiz

Sanal Mezarlık

Chat

Herkes burada, sen neredesin?
Chat
Chat için üye girişi yapmalısınız!
Üye Ol

Okuyucu Yorumları

  • Allah kabul etsin. Makamı Cennet inşallah.
  • Bir iğdecikli olarak O'nunla gurur duyuyorum. Rabb...
  • okun duğunu bilelim her okuduğun haberin altına yo...
  • öncelikle başkanımıza ve ekibine başarılar dilerim...
  • EY ALUCRALIYIM DİYE GEÇİNEN İSTANBUL DA YAŞAYANLAR...

Dinimiz İslam

Kur'an-ı Kerim Dinle


 
KDS Konsepti | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi -  - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi